โดยตรง

วัตถุดิบ

 (การติดตาม)ถั่วเหลือง

วัตถุดิบ
ถั่วเหลือง R

ข้อมูลเพิ่มเติม

" ถั่วเหลืองสดใหม่จากฟาร์ม"

เมล็ดพืชและการสกัดน้ำมันได้มาตรฐานในการเพาะปลูกและเก็บรักษา

ถั่งเหลืองทั้งหมดได้ผ่านการรับรอง ไม่มี จีเอ็มโอ จากการตรวจสอบของห้องแลปภายนอก

คุณสามารถเลือกถั่วเหลือง แบบ I หรือ Q ได้ตามความต้องการของคุณ

เมล็ดพันธุ์คุณภาพของเราสามารถเลือกขนาดการบรรจุได้ตามความต้องการ

ต้นตำหรับ/ต้นฉบับ

พื้นฐาน

 อาหารจากถั่วเหลือง

มาตรฐาน
ถั่วเหลือง S

ข้อมูลเพิ่มเติม

" ขั้นตอนการทำความสะอาดของเราได้รับมาตรฐานระดับโลก"

Le grade de soja standard des Silos du Touch : un soja alimentaire de qualité correspondant à une large gamme d’usage FOOD.

Un triage correspond aux standards mondiaux : 99% minimum de graines entières de soja et le meilleur prix du marché du soja FOOD

การคัดเลือกถั่วเหลืองอย่างเข้มงวด

เมล็ดพันธุ์คุณภาพของเราสามารถเลือกขนาดการบรรจุได้ตามความต้องการ

The

พรีเมี่ยม

 เอกลักษณ์ถั่วเหลืองของเรา

เอกลักษณ์
ถั่วเหลือง I+

 ถั่วเหลืองเกรดพรีเมี่ยม

คุณภาพ
ถั่วเหลือง Q+

" เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณด้วยผลผลิตคุณภาพของเรา"

ข้อมูลเพิ่มเติม

"Bienvenue dans la personnalisation de votre grade de soja. Car tous vos besoins sont spécifiques."

I+SOJA

Identité préservé permet une traçabilité complète de notre terre à l’assiette du consommateur.

Q+SOJA

เราเลือกถั่วเหลืองที่สอดคล้องกับลักษณะตามความต้องการของคุณ

 • ความหลากหลาย
 • Niveaux de protéines
 • สีฮีลุ่ม

เกษตรกร - เมล็ดภัณฑ์ - แปลงที่ดิน - การจัดเก็บรักษา - คุณ(อุตสาหกรรม)

 ได้รับการรับรองการผลิตถั่วเหลือง non GMO

การเพาะปลูก

การติดตาม
คำแนะนำ

การค้นพบ
ข่าวสารของเรา

การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของผลผลิตและคุณภาพ

การควบคุมภายใน

 • จากเมล็ดเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผ่าน 10 ขั้นตอนการควบคุม (คุณภาพ, ไม่มี GMO, และอื่นๆ)
 • ผู้ผลิตของเรา

Soy’news : Centre d’informations pour nos agriculteurs, les meilleures pratiques, nouveautés d’intrants et variétés de soja.

การเข้าเยี่ยมเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ ประเมิณผล แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำ

 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลือง

คุณภาพ

การคัดแยกประเภทอาหาร
ควบคุมโดย HACCP

การวิจัย
นวัตกรรม

La qualité : Triage alimentaire, HACCP et contrôles, Recherche et Innovation.

ลดความเสี่ยงจากความปลอดภัยของอาหารโดยการเลือกถั่วเหลืองท่มีคุณภาพของเรา

Une étude HACCP en progrès depuis 15 ans, chaque problématique est analysée, prise en compte, permettant une amélioration du processus de triage du Soja.

6 types de trieurs spécialisés dans le domaine du soja alimentation humaine pour garantir une qualité optimale de votre soja.

Recherche et développement : suivez notre développement pour être aussi dans le top du marché du soja !

 • งานวิจัยต่างๆ
 • วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
 การจัดเก็บและบรรจุถั่วเหลือง

การเก็บรักษา

คลังสินค้า
การบรรจุ

คุณภาพ
ระยะเวลานาน

ถั่วเหลืองของเราพร้อมจัดส่งให้คุณทุกวัน 365 วันต่อปี

Chaque lot est préservé dans un stockage différent, permettant un allotement en fonction des caractéristiques choisies.

การตรวจสอบและการระบายอากาศที่เหมาะสมทำให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ดีที่สุด

บรรจุภัณฑ์

 • Vrac : camion vrac 30t, container 20
 • BIG BAG PP : 1ตัน กับ ID ลาเบล
 • ถุงกระดาษ 25 กิโลกรัม กับ บาร์โค้ด
 การส่งออกถั่วเหลือง

การจัดส่งสินค้า

เวลา/ ราคา
กฎระเบียบ

ตัวเลือก
การรักษาความปลอดภัย

บริการการจัดส่งที่เหมาสมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณด้วยราคาและระยะเวลาที่ดีที่สุด

ระบบการขนส่งที่ดีจากพันธมิตรของเรา

เราให้ความสำคัญกับความตรงเวลา คุณสามารถวางใจได้

เราสามารถปรับความยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงความต้องการของคุณ

Notre HACCP qui se développe chaque jour car un problème ne doit jamais être répété pour la même raison.

Soy’news ข้อมูลทางการเกษตรของเรา

Soy’news c’est une interface privée uniquement dédiée à nos soy’agriculteurs. Chaque personne muni de son mot de passe peut accéder à de nombreuses informations : Techniques culturales innovantes, profil de culture de soja personnalisé, zone de document et fiche à télécharger… Les silos du Touch tente d’offrir aux soy’agriculteurs un support de travail efficient pour optimiser au mieux l’objectif : Qualité/Rendement Soja.


ข่าวสารและราบละเอียดเพิ่มเติม

Blog

News soy farmers

News soy farmers

Market news

Market news

Partners and soy way

Partners and soy way

Téléchargements

รายการดาวน์โหลด